MALL WALL ART - Konkurs zakończony

Nowe oblicze Galerii Krakowskiej!

 

Pod koniec 2011 r. powstał pomysł, aby jedną z największych powierzchni komercyjnych położonych w centrum miasta, ścianę Galerii Krakowskiej od strony Dworca Głównego, przeznaczyć na niekomercyjne cele. Dyrektor Galerii, Ryszard Wysokiński zaproponował powierzenie tej przestrzeni w ręce artystów nurtu street artu. Pomysł poddany został dyskusji. W debacie wzięli udział przedstawiciele władz miasta, profesorowie krakowskich szkół artystycznych, dyrektorzy instytucji kultury, dziennikarze i artyści. Ich opinie nadały kształt międzynarodowemu konkursowi MALL WALL ART, którego pomysłodawcą i głównym promotorem od początku był dyrektor Galerii Krakowskiej. W grudniu 2012 roku ogłoszony został konkurs na projekt muralu. Nagrodą w konkursie było 20 000 zł oraz realizacja nagrodzonej pracy. Na konkurs wpłynęło ponad 500 prac z całego świata.
W trosce o najwyższy poziom konkursu MALL WALL ART, do Jury zaproszono elitę kulturalną i artystyczną współczesnego Krakowa.

Galeria Krakowska

  W pierwszym etapie obrad, Jury wybrało spośród 500 nadesłanych prac - 55 najlepszych. W ścisłej czołówce znalazły się projekty o międzynarodowym charakterze, zarówno bardzo uniwersalne w wymowie, ale także takie, które bardzo dosłownie nawiązywały do lokalnych symboli. Każda z nich była szczegółowo omawiana. W drugim etapie drogą głosowania wybrano trzy prace. Ostatecznie zwyciężyło dzieło polskiej artystki związanej z Gdańską Szkołą Muralu, Justyny Posiecz-Polkowskiej. Podczas obrad Jury podkreślało głębokie konotacje artystyczne i wysoki poziom projektu. Ogromne uznanie w oczach Jury znalazła niejednoznaczność interpretacyjna muralu. Wszyscy zgodnie uznali, że motyw i tonacja obrazu współgrają z widokiem zabytkowego centrum Miasta. Profesor Zbigniew Bajek odnalazł w projekcie Justyny zarówno powagę i żart: „Łączy w sobie powagę i zabawę formą, sztukę wysoką z „ludową"; ma w sobie solidność i oddech. Jest do oglądania pod różnym kątem i z różnych odległości". Prace nadesłane na konkurs cechowała duża różnorodność. Mimo, iż większość utrzymana była w nurcie ilustracyjno-narracyjnym, Jury mogło wybierać pomiędzy projektami figuratywnymi i abstrakcyjnymi. Wiele z nich nawiązywało do stylistyki ludowej, typowo krakowskiego wzornictwa, bądź oczywistej symboliki miasta. Wśród konkursowych propozycji pojawiał się smok, lajkonik, gołębie... Natomiast celem Jury było wybranie projektu, który po realizacji nie opatrzy się, nie stanie kolejną niezauważalną plamą w przestrzeni publicznej. W efekcie, drogą głosowania Jurorzy wyselekcjonowali trzy najciekawsze propozycje muralu. Tak się złożyło, że najwyżej przez Jury w tym etapie ocenione zostały prace Justyny Posiecz-Polkowskiej jak również Anny Taut oraz Diany i Bruna Grabowskich-Althamer. Jury zachwycił rzeźbiarski, przestrzenny charakter pracy Justyny Posiecz-Polkowskiej, stonowana kolorystyka oddająca charakter miejsca, głębokie konotacje artystyczne o proweniencji krakowskiej oraz abstrakcyjność zaproponowanego rozwiązania. Wszyscy członkowie Jury podkreślali wysoki poziom projektu, oryginalność i nowatorskie podejście do tematyki muralu oraz doświadczenie artystki w realizacji wielkoformatowych murali ściennych.

  Organizator
  Patronat honorowy:
  Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

  W liście przewodnim międzynarodowego konkursu na mural Mall Wall Art, zwracałem uwagę na konieczność uwzględnienia przez artystów szeregu czynników, od których zależeć będzie powodzenie zgłoszonych przez nich projektów. Oczekiwałem dobrego rozpoznania bezpośredniego otoczenia wschodniej fasady Galerii Krakowskiej – jej relacji przestrzennych z innymi budowlami, a także uwarunkowania ekspozycyjnego. Postulowałem ponadto wnikliwe zapoznanie się kontekstem historycznym, społecznym i urbanistycznym.

  Organizując konkurs nie precyzowaliśmy szczegółowo tematyki, ani konwencji plastycznej, wychodząc z założenia, iż decyzje te leżą w kompetencji artystów. Nie zawiedliśmy się. Ponad 500 prac zgłoszonych do konkursu stanowi niezwykle szeroki wachlarz ujęć tematu, jakim jest bryła Galerii Krakowskiej i otaczająca ją infrastruktura. W zestawieniu tym dominują prace o charakterze figuratywnym, narracyjnym czy wręcz ilustracyjnym, lecz nie brakuje także przedstawień abstrakcyjnych o funkcjach typowo dekoracyjnych.

  Zdecydowana większość uczestników sięgnęła po charakterystyczne dla Krakowa elementy pejzażu miejskiego (Wawel, Bazylika Mariacka, kładka Bernatka, Błękitek czy nawet kominy elektrociepłowni w Łęgu), lub mniej czy bardziej oficjalne symbole miasta. W korowodzie obwarzanków, gołębi, krakowiaków, Lajkoników, Smoków Wawelskich oraz związanych z naszym miastem postaci ze świata literatury, nauki i sztuki, dostrzegam głęboką – czasami nieco naiwną, lecz przez to szczerą – sympatię dla Krakowa.

  Wpływ na ocenę prac konkursowych miały zarówno kwestie czysto estetyczne – np. kompozycja i kolorystyka, jak i pragmatyczne. Budynek Galerii Krakowskiej zlokalizowany jest w ścisłym centrum Krakowa, gdzie historyczna, zabytkowa zabudowa Starego Miasta styka się z nowoczesną architekturą o charakterze biznesowym i usługowo-handlowym. Setki pociągów oraz tysiące ich pasażerów codziennie mijają elewację, na której zrealizowany zostanie zwycięski projekt autorstwa Justyny Posiecz-Polkowskiej.

  Ryszard Wysokiński
  Dyrektor galerii Krakowskiej

  O zwycięskim projekcie: "Decydując o przeznaczeniu komercyjnej przestrzeni dla działań artystycznych pragnąłem otworzyć Galerię Krakowską na nowe prądy w sztuce, przemienić industrialną fasadę Galerii w artystyczną wizytówkę miasta. Od początku stałem na stanowisku, że jednym ograniczeniem dla artystów powinny być granice ich wyobraźni oraz wielkość powierzchni muralu. Zwyciężył projekt znakomicie łączący to, o co nam w tym konkursie chodziło: nowoczesną, stonowaną formę zanurzoną w najlepszych tradycjach polskiej sztuki."  Maria Anna Potocka
  Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK

  O zwycięskim projekcie: "Wybrano projekt spełniający różnorodne marzenia. Jest abstrakcyjny, ale zarazem przenosi ideę modernizmu, postępu i walki. Jest kompozycją malowaną, ale wygląda jak rzeźba. Jest precyzyjnie i bezbłędnie wykonany i na dodatek nie kłóci się z architekturą, gładko przenikając jej komplikacje."


  Jacek Stokłosa
  Główny Plastyk Miasta Krakowa

  O zwycięskim projekcie: "Praca Jury była dobrze przygotowana od strony organizacyjnej i przebiegała sprawnie, pomimo olbrzymiej ilości zgłoszeń. Dyskusje cechowała merytoryczność i wrażliwość na wszelkie aspekty przyszłej realizacji. Należy przyklasnąć decyzji Galerii Krakowskiej powołującej konkurs. Sposób i organizacja dojścia do rozwiązań wizualnych wschodniej elewacji znaczącego poprzez gabaryty budynku spotkały się ze społeczną aprobatą, a sądząc po ilości nadesłanych prac z wielkim zainteresowaniem twórców.Rozwiązanie totalne a jednocześnie atrakcyjne w każdym fragmencie, co jest istotne z uwagi na trudność oglądu w całości ścian Galerii. Twórcze nawiązanie do wspaniałych tradycji polskiej i krakowskiej sztuki. Przestrzenność rysunku dobrze wspomaga architekturę bocznej, zapomnianej dotychczas, elewacji budynku Galerii Krakowskiej. Motyw i tonacja obrazu współgrają z widokiem zabytkowego centrum Miasta."  Magdalena Sroka
  Zastępca Prezydenta Krakowa ds Kultury i Promocji Miasta

  O zwycięskim projekcie: "Cieszę się że mogłam brać udział w obradach jury. Wśród jego członków znalazły się osoby bardzo kompetentne, kochające Kraków, zainteresowane sztuką i street artem. W ścisłej czołówce obrad znalazły się prace o dużej rozpiętości tematycznej. Wybrany projekt Justyny Posiecz-Polkowskiej wzbudza ciekawość, porusza wyobraźnię i daje duże możliwości interpretacji. Na pewno będzie zaskakujący dla oglądających. Można w nim znaleźć odniesienia do Xawerego Dunikowskiego i jego rzeźbiarskiego stylu. Jestem przekonana, że wybrana praca całkowicie odmieni ścianę Galerii."  Izabela Helbin
  Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego

  O zwycięskim projekcie: "Wygrała kompozycja monumentalna, w duchu dwudziestolecia międzywojennego, konstruktywistyczna w formie, bardzo rytmiczna. Wybraliśmy ją z powodu walorów malarskich, a także dlatego, ze interesująca metaliczno-szara kolorystyka doskonale wpisuje się w sąsiedztwo stacji kolejowej. Artystka, której projekt wygrał, ma na koncie wielkoformatowe realizacje, działa w ramach gdańskiej szkoły muralu, także jej doświadczenie przekonuje, ze realizacja tak dużego projektu ma szanse powodzenia."  Zbigniew Bajek
  Profesor Wydziału Malarstwa Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

  O zwycięskim projekcie: "Nagrodzony w Międzynarodowym Konkursie Mall Wall Art projekt, którego autorką jest Justyna Posiecz-Polkowska spełnia wszystkie wymogi stawiane przez organizatorów konkursu, a jednocześnie wyróżnia się spośród ogromnej ilości pomysłów zgłoszonych na konkurs formą, kolorystyką, „sposobem dialogowania” z budynkiem na którym się znajdzie, z bezpośrednim otoczeniem oraz z... Krakowem – jego przeszłością i współczesnością.
  W moim odczuciu artystka nawiązuje do Warsztatów Krakowskich, powstałego na początku XX wieku stowarzyszenia skupiającego wybitnych artystów, projektantów i rzemieślników, którzy postulowali podniesienie jakości artystycznej przedmiotów powszechnego użytku. Nie wdając się w szczegóły, wspomnę tylko, że idea WK sprawdziła się, co potwierdził ogromny, światowy sukces na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu, w 1925 r. Nagrodzony projekt nawiązuje do snycerki – drewnianych reliefów, co sprawia, że jego rzeźbiarsko migotliwa struktura w sposób zasadniczy zmienia sztywną, geometryczną bryłę Galerii Krakowskiej, nie wchodząc jednocześnie z nią w konflikt. Łączy w sobie powagę i zabawę formą, sztukę wysoką z „ludową”; ma w sobie solidność i oddech. Jest do oglądania pod różnym kątem i z różnych odległości.
  Doświadczenie autorki w realizacji projektów wielkoformatowych na ścianach budynków, pozwala ufać, że i tym razem swój zamiar przełoży na właściwy objekt, zachowując wszystkie walory swojego pomysłu."  Artur Wabik
  Dyrektor Artystyczny konkursu Mall Wall Art, twórca murali

  O zwycięskim projekcie: "Wyłoniony w konkursie projekt to bardzo ciekawa, zrównoważona kompozycja nawiązująca do realizacji rzeźbiarskich z lat 20-tych XX wieku. Spokojna w obszarze chromatycznym, podzielona mechanicznie na niewielkie, kwadratowe moduły jest jednocześnie niezwykle dynamiczna i pełna wewnętrznych naprężeń. Poprzecinane łuki, zagłębienia i wypukłości napierają na siebie tworząc wrażenie ciągłego ruchu. Wibrująca struktura przywodzi na myśl precyzyjny mechanizm, którego działanie widz będzie długo odkrywał. Propozycja unikalna na tle innych, powstających obecnie w Polsce murali. Bez wątpienia trudna do przeniesienia na ścianę, ze względu na dużą ilość szczegółów. Mimo to jestem dobrej myśli - gotowy mural najczęściej będzie oglądany z bliska, a każdy przechodzień powinien mieć szansę doświadczania go w pełni."  Dawid Hajok
  dziennikarz Gazety Wyborczej

  O zwycięskim projekcie: "Podobno drewniany model rzeźby prezydenta Józefa Dietla stojącej dziś przy placu obok magistratu, Xawery Dunikowski woził na wózku po Krakowie, aby znaleźć dla niej odpowiednie miejsce. Zapewne z równym sukcesem mogłaby stanąć w wielu innych, podobnie jak nawiązujący do jego twórczości mural Justyny Posiewicz-Polkowskiej. Mógłby, bez wątpienia ozdobić stację metra w Londynie, Paryżu czy Moskwie. Mógłby, dzięki swojej uniwersalnej wymowie. Wprawne oko uchwyci jednak wnet jego lokalny kontekst. Pozbawiony oczywistych relacji z Krakowem, bez smoka i lajkonika, wieży Mariackiej czy fryzów sukiennic. Nie epatuje prosta symboliką. To nietrywialna kurtyna, która zakryje w końcu wstydliwe oblicze Galerii Krakowskiej."  Rafał Stanowski
  Kierownik działów kultury "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", redaktor odpowiedzialny za magazyn kulturalny "Magnes"

  O zwycięskim projekcie: "Zwycięska praca ma szansę zmienić nie tylko wygląd Galerii, ale i bramy miasta, którą jest teren w pobliżu Dworca Głównego. Odtąd pasażerów wysiadających z pociągów i autobusów witać będzie nie biała, pozbawiona głębszego znaczenia ściana, lecz bogata w motywy praca artystyczna. Przechodnie zobaczą na własne oczy, że znaleźli się w mieście kultury. Sukces Mall Wall Art, na który wysłano ponad 500 prac, pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w street arcie. Wielkoformatowa sztuka, która z galerii wyszła wprost na ulice, przyciąga uwagę mocniej niż najbardziej efektowne reklamy. Artyści rządzą w XXI wieku."  Mariusz Waras
  twórca murali, asystent na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

  O zwycięskim projekcie: "Wynik konkursu może być dość zaskakujący w stosunku do oczekiwań. Projekt jest monochromatyczny, abstrakcyjny, rzeźbiarski i mocno dekoracyjny. Z pewnością cechy te wyróżniają go spośród innych realizacji wielkoformatowych w Polsce. Wybór przełamuje modę na kolorowe, figuratywne murale, których mamy już nie mało. Realizacja na pewno ożywi pudełkową bryłę galerii handlowej tworząc jej nową bardziej dynamiczną strukturę."  Michał Bieżyński
  Dyrektor Artystyczny fundacji Urban Forms

  O zwycięskim projekcie: "Osobiście jestem bardzo zadowolony z wyboru jaki podjęło jury konkursu. Od samego początku uważałem, że jednym sensownym rozwiązaniem artystycznym na mural na ścianie galerii handlowej jest abstrakcja. W tym przypadku, wybrana praca ma bardziej rzeźbiarski charakter, ale w pełni spełnia moje założenia. Obawiałem się zwycięski projekt będzie utrzymany w zbyt jaskrawej, wręcz „pstrokatej” kolorystyce, a tematyka będzie błaha i infantylna. Wybór padł jednak na bardzo stonowany, powiedziałbym nawet szlachetny projekt. Jestem za."  §1
  Organizator konkursu

   

  Firma ECE Projektmanagement Polska sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej z5, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt wielkoformatowego malowidła ściennego, zwanego dalej Muralem, który ma zostać zrealizowany na elewacji ścian bocznych (od strony dworca PKP) budynku Galerii Krakowskiej, przy ulicy Pawiej 5, w Krakowie.

   

  §2
  Uczestnicy konkursu

   

  1. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest przede wszystkim do artystów plastyków, twórców murali, lecz konkurs ma charakter otwarty.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne z Polski lub obcokrajowcy, a także zespoły autorskie, których członkowie będą związani ze sobą umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W odniesieniu do prac zespołów autorskich warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków, oraz przedłożenie pełnej listy członków zespołu.
  3. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy projekty. Także zespół autorski może zgłosić nie więcej niż trzy projekty, a poszczególni członkowie zespołu nie mogą brać udziału w konkursie jako indywidualni uczestnicy konkursu.
  4. Zgłoszenie projektu Organizatorowi jest bezpłatne.
  5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

   

  §3
  Przedmiot konkursu

   

  1. Przedmiotem konkursu jest projekt Muralu, który ma zostać zrealizowany na elewacji budynku Galerii Krakowskiej w Krakowie. Projekt musi uwzględniać obrys ścian przeznaczonych pod Mural. Wymiary tych ścian określa specyfikacja stanowiąca załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Projekt powinien precyzyjnie określać kolorystykę i technikę wykonania Muralu.
  3. Projekt nie może zawierać treści politycznych, religijnych, erotycznych, ksenofobicznych, rasistowskich oraz powszechnie uważanych za obraźliwe.
  4. Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do projektu portfolio złożone ze swoich dotychczasowych projektów i ewentualnych realizacji, biogram oraz swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko (lub/i pseudonim artystyczny), adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jak również adres email i numer telefonu.

   

  §4
  Harmonogram konkursu

   

  1. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2013 roku, drogą elektroniczną, poprzez rejestrację w aplikacji konkursowej na stronie www.galeria-krakowska.pl/mural Prace zarejestrowane w aplikacji będą dostępne publicznie od momentu przyjęcia zgłoszenia do dnia ogłoszenia wyniku konkursu. O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data jej zarejestrowania w aplikacji konkursowej oraz zgodność z wymogami postawionymi w §3.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 31 marca 2013 roku.
  3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną drogą elektroniczną (e-mail do Uczestników konkursu) oraz na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.galeria-krakowska.pl/mural

   

  §5
  Ocena prac konkursowych

   

  1. Oceny zgodności z wymogami postawionymi w §3 oraz przyjęcia pracy na konkurs dokonuje Dyrektor Artystyczny konkursu.
  2. Oceny prac i wyboru zwycięskiego projektu dokonuje w trybie, o jakim mowa w § 5 ust. 2 Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Ryszard Wysokiński. Dyrektor Galerii Krakowskiej
  2. Maria Anna Potocka. Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
  3. Jacek Stokłosa. Główny Plastyk Miasta Krakowa
  4. Magdalena Sroka. Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta
  5. Iza Helbin, Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego
  6. Zbigniew Bajek. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
  7. Artur Wabik. Twórca murali, Dyrektor Artystyczny konkursu
  8. Dawid Hajok. Dziennikarz Gazety Wyborczej
  9. Rafał Stanowski. Kierownik działów kultury "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", redaktor odpowiedzialny za magazyn kulturalny "Magnes"
  10. Mariusz Waras. Twórca murali, asystent na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
  11. Michał Bieżyński. Dyrektor Artystyczny fundacji Urban Forms

   

  3. W pierwszym etapie głosowania, każdy z członków Komisji Konkursowej przyzna od 1 do 5 punktów każdemu przyjętemu na konkurs projektowi. Do drugiego etapu konkursu przejdą trzy projekty, które otrzymają (każdy z osobna) największą liczbę punktów (zsumowaną dla danego projektu). W drugim etapie głosowania projekty zostaną poddane ponownej ocenie. Każdy z członków Komisji Konkursowej przyzna jeden, dwa lub trzy punkty wyłącznie (wartość punktowa nie może zostać przyznana dwukrotnie) jednemu z projektów uczestniczących w drugim etapie głosowania. Za zwycięzcę konkursu uznany zostanie autor projektu, który w drugim etapie głosowania dostanie największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów zwycięzcę konkursu wskaże Dyrektor Artystyczny.

  5. Decyzje Dyrektora Artystycznego i Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

   

  §6
  Prawa autorskie

   

  1. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich.
  2. Przystępując do konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi na upublicznienie nadesłanego projektu oraz imienia i nazwiska (lub pseudonimu artystycznego) Uczestnika na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.galeria-krakowska.pl/mural, a także w mediach publicznych (stronach internetowych, serwisach społecznościowych, gazetach, telewizji, itd.) oraz we własnych materiałach promocyjnych Organizatora.
  3. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że w wypadku zwycięstwa w konkursie (w ramach wynagrodzenia - nagrody) przeniesie na Organizatora wszelkie przenoszalne prawa autorskie do projektu, na wszystkich polach eksploatacji (na podstawie odrębnej umowy.)

   

  §7
  Obowiązki i wynagrodzenie laureata Konkursu

   

  1. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę (wynagrodzenie) w kwocie 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) netto. Organizator opłaci podatek należny od wygranej w konkursie.
  2. Autor zwycięskiego projektu zobowiązuje się do osobistego odbioru nagrody, udziału w konferencji prasowej zorganizowanej z tej okazji, oraz udziału w innych działaniach medialnych (wywiady, sesje zdjęciowe, nagrania video, itd.).
  3. Realizacja Muralu na podstawie zwycięskiego projektu będzie przedmiotem osobnej umowy. Autor zwycięskiego projektu będzie miał możliwość sprawowania nadzoru wykonawczego nad realizacją projektu na warunkach uzgodnionych z Organizatorem w osobnej umowie.
  4. Autor zwycięskiego projektu zobowiązuje się być obecnym w miejscu realizacji Muralu, w czasie przenoszenia zwycięskiego projektu na ścianę.
  5. Koszty materiałów potrzebnych do wykonania Muralu oraz wynagrodzenie za jego realizację pokryje Organizator.

   

  §8
  Postanowienia końcowe

   

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu projektów nie spełniających wymogów postawionych w §3

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania przeniesienia zwycięskiego projektu na ścianę, bez podania przyczyny.
  3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, jedynie po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do przeniesienia na ścianę.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji logotypów na ścianie, na której eksponowany będzie Mural bądź na ścianach sąsiadujących z Muralem.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji i publikacji prac konkursowych w celach marketingowych.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych Uczestników konkursu w celach marketingowych.
  7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  8. Wszelkie ewentualne spory dotyczące konkursu powstałe między Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.